Al Masih Dajjal

 

Wie is Dajjal?

 

En hoe ziet hij eruit ?

 

In het kort:

De verschijning van de Dajjal zal de grootste beproeving zijn ooit. De Dajjal zal iemand zijn die beweert dat hij de Heer is, maar wij moeten in staat zijn om hem te herkennen en ons tegen hem te beschermen. Hij heeft veel manieren om ons te misleiden door ons ervan te overtuigen dat hij is wie hij zegt te zijn. Wij moeten ons erop voorbereiden dat wij zijn listen inzien.

 

Wegrennen, terug vechten, onderhandelen, praten zal geen zin hebben. Het is of je voegt je toe bij hem of je verwerpt hem. Maar als je hem verwerpt, en insha Allah, dat zullen wij als we hem tegenkomen ook doen, dan zal je het heel moeilijk krijgen, geen eten, geen drinken en nauwelijks kleding. “Subhana Allah” zeggen zal in die tijd genoeg zijn voor de moslims.

 

Ik raad iedereen aan om tenminste de eerste 10 Ayaat van Surat Al-Kahf te leren. Is nodig bij de bescherming. De Dajjal zal komen met een Hel en een Paradijs. Onthoud goed dat het bij hem juist het omgekeerde is. De Hel is het Paradijs, en het Paradijs is de Hel, dus wanneer hij een van jullie beveelt een van deze binnen te treden, ga dan de Hel in, en wanneer je er in bent, citeer dan de eerste tien ayat van surat Al-Kahf, het vuur zal dan vredig en koud worden voor je bi idni Allah.

 

Wanneer de Dajjal komt weet alleen Allah. Er wordt wel gezegd dat de Zon als eerste komt, maar veel geleerden zijn het daar nog niet met elkaar over eens, dus het kan ook volgende week zijn. Dus wees alert en bereid je goed voor.

 

Hoe zal hij er ongeveer uit zien?

 

• Hij zal één oog hebben en de ander zal hangen als een druif. Zijn lichaam zal groot zijn en zijn haar zal krullend zijn. (Overgeleverd door Imaam Muslim).

 

• Hij zal een Paradijs en Hel bij zich hebben, de Hel zal het Paradijs zijn en het Paradijs zal de Hel zijn. (Muslim)

De gezichten van degenen die hem zullen volgen zullen lijken op schilden bedekt met haren. (Tirmidhie).

 

• Veel volgelingen van hem zullen ook vrouwen zijn.

 

• Het woord ‘Kafir’ (Ongelovige) is tussen zijn twee ogen geschreven, elke moslim zal dat kunnen lezen. (Bukharie).

 

• Ga niet naar hem toe, ga naar Makkah en Madinah, want Engelen met uitgetrokken zwaarden laten hem niet daar binnen. (Overgeleverd door Abu Dawud).

 

• Een persoon zal denken dat hij sterk geloof heeft, en nadat hij zijn wonderen ziet zal hij hem volgen. (Muslim).

 

• Hij zal de hemel bevelen om regen en hij zal planten laten groeien. (Muslim).

 

• Dus Allah zal hem tekenen geven om de gelovigen ermee te testen. Hij zal door een woestijn lopen en zal ertegen zeggen, ‘Breng je schatten voort’ en de schatten zullen verschijnen en voor hem zijn zoals een zwerm bijen. (Dit is overgeleverd door Imaam Muslim)

 

• Dajjal zal komen bij een ander man, wiens vader en broer allang dood zijn. Hij zal vragen, ‘Als ik jou vader en broer terug tot leven breng, zal je geloven dat ik jou Heer ben?’ die man zal zeggen, ‘Waarom niet?’ Dus dan zullen er 2 duivelen in de vorm van zijn vader en broer voor hem verschijnen. Hij zal denken dat dit zijn vader en broer zijn. (Dit is overgevelerd door Imaam Ahmad).

 

• Hij zal over de hele wereld reizen. Hij zal regen zenden over degenen die in hem geloven zodat hun dieren vet worden en velden groen en hij zal droogte zenden over degenen die niet in hem geloven, waardoor hun velden, bomen, groentes allemaal afdrogen.

 

• Dajjal zal eerst beweren een profeet te zijn, als ze hem geloven zal hij beweren God te zijn.